OTO HIRSIZLIĞINA KARŞI ÖNLEMLER

  Otonuzu park edecek kapalı garajınız yoksa, mümkünse dairenizden görebileceğiniz iyi aydınlanmış yerleri seçiniz.
  Otonuzdan indikten sonra kapı ve pencereleri kontrol ediniz.
  Otonuzu kısa süreli de olsa park ettiğinizde kontak anahtarını yanınıza almayı alışkanlık haline getiriniz.
  Değerli eşyalarınız ruhsat, ehliyet ve yedek anahtarlarınızı otonun içinde bulundurmayınız.
  Oto satın alırken ruhsat üzerinde yazılı olan bilgilerin doğru olup almadığını kontrol ediniz. Yedek anahtarını almayı unutmayınız veya otonun kilidini değiştiriniz. Ya da direksiyon pedal kilidi takınız.
  Satın alacağınız aracın şasi numarasının yazılı olduğu kısımları kontrol ediniz. Herhangi bir tahrifat bulunduğu kanaati olduğu hasıl olduğunda aracı almaktan vazgeçiniz ve durumu polise bildiriniz.
  Otonuza mümkünse kaliteli oto alarm sistemi taktırınız ve gizli kontak yaptırınız.
  Otoyu alır almaz kasko sigortası yaptırınız.
 Satın alacağınız aracın ruhsat sahibiyle mutlaka yüz yüze görüşülmelidir. (Oto hırsızları çaldıkları aracın ruhsatına yazılı, ruhsat sahibi adına sahte kimlik ve sürücü belgesi tanzim ettiklerinden bu madde geçerli bir çözüm sayılmaz.) Mümkünse satın alınan aracın bağlı bulunduğu Trafik Tescil Şube ve Bürolarından kontrol ettiriniz.
  Otolarınızı hastane, açık otopark ve benzeri yerlere bıraktığınızda burada çalışan görevlilerin kolluğu yoksa otonuzun anahtarını bırakmayınız. Kollukları varsa otonuzu bıraktığınıza dair makbuz alınız ve görevlinin bu oto parkta çalışıp çalışmadığını diğer görevlilere sorunuz.
  Hasarlı olarak sattığınız araçların Trafikten düşüm işlemlerini tamamlayıp, araca ait plaka ve ruhsatı aracın bağlı bulunduğu Trafiğe teslim ettikten sonra satışını sağlayınız. Bu yöntemle otoların change işlemine girmesini önleyiniz .Araçları park ettiğiniz yerlerden alırken, bagaj kilidini ve ön kapı kilitlerini kontrol edeniz. Bu kilitlerin sökülerek kontak anahtarı yapıldığını unutmayınız.
  Güvenlik görevlisi bulunmayan apartman oto parkının giriş veya çıkışlarında otomatik kontrol sistemi yaptırınız.
  Otolarınıza, daha güvenli olması için BASTON kilit takmayı unutmayınız